Магілёўскае мяшчанства ў XVIII ст.

 

Мяшчане – самая вялікая і разнастайная група ў асяроддзі гарадскога насельніцтва Вялікага княства Літоўскага. Яны прымалі ўдзел ва ўсіх працэсах і падзеях, звязаных з культурным, эканамічным, ваенным жыццём гарадоў. Аднак кожнае «места» мела сваю спецыфіку. Для Магілёва яна заключалася ў даволі блізкім суседстве з Расіяй, вялікай колькасці праваслаўнага мяшчанства (да 60%) і шматлікасці іўдзейскай абшчыны (каля 40%).
подробнее >>>>

Истребительное обогащение: модель и теория

Истребительное обогащение: модель и теория

Когда мы говорим, что крах советской модели отношений завёл человечество в тупик, мы, в числе прочих смыслов, вкладываем и такой: в условиях конкуренции и попыток взаимного подавления человечество теряет саму возможность быть и стать единым понятием. Для того, чтобы использовать обобщающее понятие «человечество» – необходимы хотя бы несколько общих дел, ценностей, целей у всех людей.
подробнее >>>>