Як Магілёў мог стаць сталіцай Беларусі ў 1917 г.

 

У беларускай і замежнай гістарыяграфіі недастаткова разгледжаны працэсы нацыянальнага і дзяржаўнага вызначэння ва ўсходняй частцы Беларусі. Асабліва ў Магілёве, які быў трэццім горадам у Расіі (пасля Петраграду і Масквы), у якім вызначаўся лёс імперыі. Варта адзначыць публікацыі Ю. Васілёўскага, Г. Іофе, У. Ляхоўскага, І. Пушкіна і А. Агеева,
С. Рудовіча, І. Філіповіча, якія пэўным чынам закранаюць дадзеную праблематыку [1; 3; 8; 14; 15; 16; 18].
Даследванні, якія праводзіліся ў апошні год, на падставе аналіза новых фактаў, адшуканых у архівах Беларусі і Літвы, дазволілі ўдакладніць шэраг спрэчных момантаў, па-новаму зразумець вытокі дзеянняў і ролю ўсходне-беларускай эліты ў справе нацыянальна- дзяржаўнага будаўніцтва і нацыянальнай ідэнтыфікацыі, тактыку дзейнасці беларускіх нацыянальных арганізацый, ліквідаваць недакладнасці, якія раней трывала ўвайшлі ў беларускую гістарыяграфію. Абвяргаюцца стэрэатыпы, што пануюць у адносінах да ролі ўсходнебеларускіх гарадоў у нацыятворчых працэсах ХХ ст. У прыватнасці, наступны: “Беларускі ўсход даўно гіпнатызаваў нас сваёй часам гратэскавай сур’ёзнасцю й касьмічнай місійнасьцю. Так ужо сталася, што формы палітычнай і нацыяналъна-кулътурнай актыўнасці там ніколі не былі надта разъвтыя, затое не бракавала неўструктураванай стыхійнай энэргіі. Ёсъцъ у ёй пэўная прывабнасъцъ, — не ў эфектыўна^ці, але эфектнасъцГ [2, с. 159].

Читать дальше: Як Магілёў мог стаць сталіцай Беларусі ў 1917 г.

Похожие статьи
Народные социалисты (энесы) в революционной жизни г. Могилева (февраль — октябрь 1917 г.)

 Народно-социалистическая партия (НСП, народные социалисты, энесы) организационно оформилась на политической арене Российской империи в 1906 Read more

Город Могилев и Могилевская губерния в революционных событиях февраля-июля 1917 года

 Начало 1917 года было вполне благоприятным для России, так как в 1916 году русская армия Read more

Город Могилев и Могилевская губерния в революционных событиях февраля-июля 1917 года

 Начало 1917 года было вполне благоприятным для России, так как в 1916 году русская армия Read more

Могилев и ставка Верховного Главнокомандующего в дневниковых записях французского офицера

 Особый статус Могилева как Ставки Верховного Главнокомандующего в годы Великой войны обусловил нахождение в нем Read more

Они освобождали Могилев: последний бой Михаила Буянова

Есть в центре Могилева небольшой переулок, который можно пройти минут за пятнадцать. С одной стороны Read more

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *